REGIO EUROPA Guvernul Romaniei
 

Mănăstirea Ciolanu

Mănăstirea Ciolanu
Este cea mai cunoscutã mãnãstire de pe teritoriul Buzãului. Aproape cã nu existã buzoian care sã nu fi fost mãcar o datã aici sau sã nu ştie, fie şi prin aproximaţie, unde se aflã Mãnãstirea Ciolanu. Înainte chiar de a fi privitã ca un lãcaş de cult, Mãnãstirea Ciolanu este o atracţie turisticã.
De fapt, nimeni nu mai ştie din ce motiv vine sã o viziteze: dintr-o cucernicã pornire spre cele sfinte sau din nevoia de a fi alãturi cu ceilalţi la marile evenimente de peste an: Paştele, Crãciunul sau, mai ales, Sfânta Maria Mare, când, printr-o frumoasã tradiţie, gãseşti aici cele mai mari adunãri de credincioşi. Amplasatã în inima pãdurilor Tisãului, Mãnãstirea Ciolanu îşi leagã numele indestructibil de Tabãra de Sculpturã Mãgura sau invers. Cu alte cuvinte, nu poţi ajunge pânã aici şi sã vizitezi doar una dintre cele douã minuni ale Buzãului, mai ales pentru cã ele se completeazã de la sine: se aflã practic pe acelaşi loc - un deal însorit şi pitoresc, ce se ridicã luminos din pãdurile verzi ale Tisãului.

Ctitorie din secolul XVI
Prin tradiţie, se atribuie ctitorirea Mãnãstirii Ciolanu Doamnei Neaga (soţia domnitorului Mihnea al II-lea Turcitul) pe la 1590 când, în timpul unei invazii, s-a refugiat împreunã cu cei cinci copii ai sãi în vatra de sihãstrie ce exista aici. Alte izvoare atribuie totuşi ctitorirea unui boier transilvãnean, Dumitru Ciolanu (dimpreunã cu boierii Soreşti din Verneşti), pe la 1568. Mãnãstirea cuprinde douã biserici: cea veche, cu hramul Sfântul Gheorghe, clãditã de Doamna Neaga, şi cea nouã, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, construitã de episcopul Chesarie al Buzãului la 1828.

Biserica nouã a ars aproape integral într-un incendiu în 1855, dar a fost refãcutã. Pictorul Nicolae Teodorescu a refãcut picturile din catapeteasmã, iar ucenicul sãu, Gheorghe Tattarescu, icoanele mari cu Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezãtorul, care se pãstreazã şi astãzi.

Clãdirea din partea de miazãzi a bisericii mari a adãpostit între anii 1997-2003 Seminarul Teologic Monahal, care a dat douã promoţii de absolvenţi. Ei slujesc astãzi în mãnãstirile Arhiepiscopiei Buzãului şi Vrancei.

În incinta mãnãstirii existã şi o valoroasã colecţie de artã veche bisericeascã şi de tipãrituri aparţinând Episcopiei Buzãului. Regãsim aici manuscrise din secolele XVI-XVII, icoane româneşti, greceşti, ruseşti, obiecte de cult din argint, sidef, lemn, veşminte religioase, crucifixe, portrete ale unor episcopi şi stareţi, ca şi o bibliotecã cu peste 1.500 de volume de carte veche româneascã, dar şi lucrãri în ebraicã, greacã, rusã, francezã, slavonã.

Izvoare:
Numele Mãnãstirii Ciolanu vine, se pare, de la oasele unor sihaştri care au fost descoperite în poiana pe care se aflã astãzi mãnãstirea. În aceste locuri şi-au gãsit liniştea câţiva cãlugãri scãpaţi de asuprirea turcilor din secolul al XV-lea.

Comentează


Introduceţi codul din imagine pentru verificare:
 Adaugă o imagine(maxim 4 imagini)

1 comentariu

Intreaga vale a buzaului este perla judetului BUZAU . Am colindat potecile padurilor de la Sarata Monteoru pana la intorsura Buzaului .ceva magnific unde natura na fost deranjata de forta umana .
Adăugat la data de: 3-09-2013