REGIO EUROPA Guvernul Romaniei
 

Despre proiect

Frumuseti buzoiene
FUNDAŢIA PRO CIVITAS IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL "PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL CARPAŢILOR DE CURBURĂ PRIN ACTIVITĂŢI SPECIFICE DE MARKETING".

Proiectul "Promovarea potenţialului turistic al Carpaţilor de Curbură prin activităţi specifice de marketing", Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, cod SMIS 26273, este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 23.05.2011 de către Fundaţia PRO CIVITAS, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Obiectivele generale ale proiectului sunt creşterea notorietăţii şi furnizarea de informaţii privind obiectivele turistice din zona Carpaţilor de Curbură, în scopul atragerii de turişti şi introducerea conceptului de utilizare a internetului în scopul promovării obiectivelor turistice specifice din zona Carpaţilor de Curbură şi informării turiştilor despre acestea.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea cu 4% a circulaţiei turistice la nivelul localităţilor afectate de implementarea proiectului: Berca, Buzău, Ciuta, Haleş, Mărăcineni, Rm. Sărat, Tisău, Verneşti, Siriu, Pătîrlagele şi creşterea cu 4% a numărului de turişti care vizitează obiectivele cu potenţial turistic din zona Carpaţilor de Curbură, Focul Viu de la Terca, Grunjul de la Mînzăleşti, Platoul carstic de la Meledic, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Municipal Rm. Sărat, Casa Vergu Mănăilă, Casa memorială "Vasile Voiculescu", Muzeul Chihlimbarului de la Colţi, Tabăra de Sculptură de la Măgura, Palatul Comunal Buzău, Ansamblul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei şi Mănăstirea Ciolanu.

Perioada de derulare a proiectului este 24.05.2011 – 23.10.2012.

Mousaios

Prima denumire a oraşului Buzău
Frumuseti buzoiene

Prima menţiune despre Buzãu apare în "Pãtimirea Sfântului Sava Gotul". Istoria scrisã a oraşului Buzãu începe odatã cu cea a Ţãrii Româneşti, statutul sãu de târg şi punct de vamã fiind certificat de un document din timpul voievodului Dan al II-lea.

Scrisoare patristicã datatã din 376
Descoperirile arheologice din culturile Gumelniţa şi Monteoru aratã prezenţa omului în regiune înaintea erei creştine. Primele menţiuni despre Buzãu le gãsim în "Pãtimirea Sfântului Sava Gotul", scrisoare patristicã datatã din 376, pãstratã în arhivele Vaticanului şi în biblioteca San Marco din Veneţia. Ea menţioneazã un râu cu numele Mousaios, aceasta fiind cea mai veche atestare a numelui oraşului, nume pe care l-a primit de la acest râu, pe al cãrui mal se aflã.
În perioada medievalã a existat şi o cetate a Buzãului, despre care s-au pãstrat doar câteva menţiuni în documente strãine, iar târgul, menţionat ca fiind deja existent la 1431, a devenit şi sediu episcopal ortodox în secolul al XVI-lea.
Începând cu secolul al XVII-lea, a început o perioadã în care numeroase lupte şi invazii, precum şi dezastre naturale (epidemii, cutremure), au condus la distrugerea şi depopularea Buzãului. Oraşul însã a fost mereu reconstruit, localnicii punând simbolul pãsãrii Phoenix pe stema oraşului, ca simbol al renaşterii.